Főoldal » Tagi hírek » Turnus visszapótlás, kompenzálás

Turnus visszapótlás, kompenzálás

2021. 05. 13.

2021.05.13.

Tisztelt Tagjaink!

A pandémia helyzet igazgatóságunkat is folyamatosan változó döntési helyzetbe hozta. Egyik fontos és a gazdálkodásra jelentősen kiható dilemma a vírushelyzet miatt elmaradt turnusok visszapótlásának ügye.

 Ezzel kapcsolatban 2020 tavaszán már a veszélyhelyzet megszüntetése – 2020.05.28. – előtt a 8/2020.05.08. számú igazgatósági határozatban rögzítésre került, hogy „…a veszélyhelyzet miatt 2020.03.18. és 2020.05.31. között kezdődött és igénybe nem vett turnusokat visszapótolja a tagok részére. A visszapótlás a tagi apartmanok szabad kapacitásának terhére történhet a kiemelt időszakok kivételével 2020.09.02.-2021.12.31. közötti időszakban.”

Ismételten felhívjuk azon tagjaink figyelmét, akik a visszapótlásra közölt időpontot bármely okból nem fogadták el, vagy a turnusukat saját döntésük alapján a módosított időpontban nem vették/veszik igénybe, hogy azt a későbbiekben nem áll módunkban ismételten biztosítani.

Ugyanezen az ülésen született határozat arról is, hogy fentiek okán a tagi turnuscserét és a bónusz napok igénybevételének lehetőségét határozatlan időre felfüggesztjük. Ezt az intézkedésünket jelenleg is fenntartjuk.

 A 2020.11.11-től kezdődő veszélyhelyzet alatt – alkalmazkodva az elmaradó igénybevételi hetek növekvő számához – folyamatosan készültek a különböző visszapótlási változatok. A helyzetet bonyolította,  hogy az első pandémiás időszakban 2020.03.18-05.31. között elmaradt heteket 2020.09.01-től az újbóli bezárás időpontjáig – 2020.11.11-ig – csak elenyésző mértékben tudtuk visszapótolni.

A 2021. április 16-án megtartott igazgatósági ülésen kellett szembesülnünk azzal, hogy az elmaradt turnusok teljes vagy akár részbeni időtartamú, természetben történő visszapótlása lehetetlen, mivel az elhúzódna akár 2026-ig is. Az ingatlanvagyon fenntartása, üzemeltetése, karbantartása állandó költségeket jelentett az üzemszünet alatt is. Munkaerőnket – nem ismerve indulásunk pontos időpontját – megtartottuk, jelentős anyagi- és munkaidő ráfordítással végeztünk épületeinkben karbantartási és takarítási munkákat.

 Ezek alapján, ebben a helyzetben nem lehetett más döntést hozni, minthogy az elmaradt turnusokra eső költség-hozzájárulást a tagok és az Üdülőszövetkezet 50-50 %-ban megosztva egymás között közösen viselje, így vállalva részt a leállás alatti költségviselésből.  Ezt a 09/2021.04.16. számú igazgatósági határozat rögzítette az eredeti: „…2020.03.16-05.31. közötti – a vírushelyzet miatt igénybe nem vett és még vissza nem pótolt – turnusokat az Üdülőszövetkezet azok teljes időtartamában 2022.12.31-ig visszapótolja. A 2020.11.11-től kezdődően kiesett turnusokat természetben nem tudjuk visszapótolni, ezért az ekkortól elmaradt turnusokra eső, adott évi költség-hozzájárulás 50-50 %-os, tagi és szövetkezeti közös teherviselését rendeli el az igazgatóság. A végrehajtás részleteiről a 2021. május 19-ig kipostázandó 2020. évi közgyűlési beszámolóban kell a tagságot tájékoztatni.”

A fenti határozat szerint tehát azon tagjainknak, akiknek 2020.11.11-től maradt el az eredetileg kiosztott (nem visszapótlásból származó) 1 vagy 2 hetes turnusa, az erre eső éves költség-hozzájárulás 50%-át elengedjük. Akinek több turnusa maradt el, annak értelemszerűen mindegyik turnusára vonatkozik az 50% elengedése. A kompenzáció összegével a 2021.11.30-ig fizetendő 2022. évi/2022. I. félévi tagi éves hozzájárulást fogjuk csökkenteni.

 Azok a tagok, akik 2020-ban tagi kölcsönt nyújtottak a szövetkezet részére visszautalással vagy a pénztárban való felvétellel juthatnak hozzá a kompenzáció összegéhez.

 Ezért Tisztelettel kérjük, hogy aki a 2021.05.31-ig esedékes költség-hozzájárulást nem fizette meg, az maradéktalanul, mielőbb tegye meg, hogy a kompenzációt azonos módon tudjuk végrehajtani, abból többlet adminisztrációs terhünk ne keletkezzen! Továbbá felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a szövetkezet nem felel a tag védettségi igazolványának hiányából adódó turnus kiesésért, ezért ez esetben a kompenzáció nem illeti meg a tagot.

 Fenti döntés végrehajtása a tagok által megfizetett 2021. évi költség-hozzájárulást nettó 24.655 eFt-tal csökkenti.